Menú Cerrar

Quiropodia

És una branca de la podologia, que probablement realitza la labor més antiga del podòleg. El seu objectiu és diagnosticar i tractar les diferents afeccions dels peus. De forma habitual les persones presenten alteracions dèrmiques (callositats o dureses), alteracions ungueals (ungla incarnata, fongs), problemes inflamatoris i dolorosos que ens impedeixen caminar correctament.

Les deformitats dels dits i les zones sotmeses a un excés de pressió unit als calçats inadequats fan que la pell generi un augment de la seva capa còrnia provocant zones hiperquertósiques (callositats).

A més d’aquestes lesions, que són les més freqüents, trobem un altre tipus d’alteracions susceptibles de tractament quiropodològic com poden ser:
– Berruga podal.
– Sudoració, hiperhidrosis i bromohidrosis.
– Onicocriptosis i ungles patològiques.
– Micosi ungueal, peu d’atleta.

Primera visita quiropodològica
A podomataró es realitza la història clínica de cada pacient, recopilant dades que ens són d’interès, com per exemple, antecedents mèdics i podològics, amb la finalitat d’arribar a un correcte diagnòstic i tractament.

Depenent de la patologia de cada persona, es realitzessin diferents actuacions en una sessió de quiropologia:
– Tall i fresat d’ungles.
– Eliminació lesionis dèrmiques (callositats, dureses…).
– Tractament d’ungles que es claven i la seva reeducació.
– Tractament de problemes d’hidratació.
– Tractament de micosi i papil·lomes vírics en els peus.

A podomataró totes les sessions de quiropodia que es realitzen de forma asèptica i esterilitzada. 
L’instrumental i material utilitzat per a cada pacient és ESTERIL.